Ouderportal en website.

Binnenkort is de nieuwe website gereed. De website voor Kindcentrum Noord.

Een grote verandering. Het vertrouwde nieuws, de foto’s en de nieuwsbrief zult u daar niet meer aantreffen. Die gaan naar een ouderportal of app voor uw mobiele telefoon.

Dat betekent dat de website anders wordt gebruikt.

Op de ouderportal vindt u het nieuws en de foto’s.

Als het goed functioneert krijgt de ouderportaal op termijn steeds meer functies, zoals bijvoorbeeld een afsprakenplanner en ook kunt u daar dan de vorderingen van uw kind  inzien.


Zo gauw de website online gaat, kunt u alleen nog met de ouderportal de foto’s etc. bekijken.
U krijgt per gezin een persoonlijke inlog.


U kunt dan op de pc of via de app op uw mobiel inloggen.
Op het portaal plaatsen we eerst alleen de nieuwsbrief
en de foto’s.

Met vriendelijke groet,

Adolf Godlieb
Directeur Kindcentrum Noord