Staking 12 december

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

U heeft in de nieuwsbrief van november al een vooraankondiging kunnen lezen.
Op dinsdag 12 december 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland opnieuw worden gestaakt.

De vakbonden hebben een staking uitgeroepen om aandacht te vragen voor de problemen rondom werkdruk en lage salariëring en zijn niet tevreden met de voorstellen van de regering.

De organisaties die verenigd zijn in het zogenoemde PO-Front, waaronder ook de besturenorganisaties, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek opnieuw kracht bij te zetten.

Dit betekent dat er op 12 december in Kindcentrum Noord geen les wordt gegeven. De kinderen zijn die dag vrij.

Ons schoolbestuur steunt deze actie. Zie de aankondiging hieronder.

De kinderopvangorganisatie Kids2b verzorgt een extra aanbod voor opvang, zie hiervoor de bijlage. ( links bij Schoolgids en Documenten )

 

We beseffen dat we door de staking u mogelijk overlast bezorgen, toch hopen we dat u de acties daar waar mogelijk steunt.

 

Met vriendelijke groet,

Adolf Godlieb

 

Op dinsdag 12 december 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland opnieuw worden gestaakt.

 

Als bestuur van Marenland staan we opnieuw achter deze actie.

We hebben het volgende besloten:  Alle scholen en het onderwijsbureau zijn op 12 december 2017 dicht.

 

Dick Henderikse, bestuurder