Kindcentrum Noord    

Vanaf 1 augustus 2017 zijn basisschool Noorderbreedte, cbs de Meerpaal en kinderopvangorganisatie Kids2b samen Kindcentrum Noord.

Binnen Kindcentrum Noord vormen de school en de kinderopvang één geheel. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, krijgt ieder kind van 0 tot 13 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. 

Wij werken op school gericht aan taalontwikkeling. Een kind dat de taal beheerst kan namelijk beter presteren. Taal krijgt niet alleen op school veel aandacht. Wij stimuleren ouders/verzorgers om ook thuis met hun kinderen te lezen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige en zelfstandige mensen. Om dit te bevorderen gebruiken we de methode leefstijl’. Zowel een gezonde omgang met jezelf als met anderen en het milieu komen hierin uitgebreid aan bod.
Ieder kind is wel ergens goed in. We kijken daarom naar de vaardigheden van onze leerlingen in brede zin. Aan de hand van een kieskast en projecten kan ieder kind ontdekken waar zijn talenten liggen. In de instructie houdt de leerkracht rekening met het tempo, het niveau en de belangstelling van het kind. Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen en helpt hen bij hun ontwikkeling.